KVANTOVÁ
ENERGIE - a kvantová terapie

Kvantová terapie, kvantová energie - Simona Štichová

Uzdravování pravdou - Kvantová energie

Osho: „Existuje právě tolik světů, kolik je myslí.“

Naše "chytrost" je jen zvyk. Naše nemoc.
Jsou to námi na míru vytvořené hranice v přijímání a dávání,
taky v dávání se
a přijímání se.
Když ji překročíš, mizí manipulace, v tobě i druhých, začínáš žít,
žiješ v souladu sám se sebou,
otvíráš se proudu, který tě přesahuje,
cítíš, co doopravdy chceš.
Je to možná nebezpečné,
ale naplňuješ se,
sám sebou, svým životem.

Jenže...

„Být jednoduchý je svízelné, protože být jednoduchý stojí všechno, co máš.“ Osho

 

Zákonitosti kvantové terapie

Všichni lidé, já, my ,ty, žáci, nežáci, ať chceš nebo nechceš, vědomě či nevědomě, pořád se něco učíme. Nápodobou, pozorováním, objevováním při své vlastní činnosti. A všechno naučené a prožitky s tím spojené se v nás, v tobě, postupně ukládá. Vytváří se tak tvá individualita. Tvoříš si tím vztah k sobě samému a ke světu kolem. Více či méně pak přijímáš své žití na Zemi, sebe a ostatní. Ať jsme jakkoliv rozdílní, zákony platné pro celý vesmír fungují pro všechny stejně. Už je individuální, jak jich lidstvo využívá. Jak je využíváš ty. Jedno máme společné: Schopnost je využít a měnit své způsoby života. Pokud sis intenzivně vědom, že změny vychází z tebe, pak můžeš překračovat své meze. Dokážeš-li v sobě začít silně vnímat neustále probíhající myšlenky a pocity, dokážeš je v sobě i zastavit. Změnit, vymazat.

Už nejsi ovládán. Nejsi ovládán sám sebou, svými naučenými vzorci. Otevíráš si cestu k novým možnostem.

Utvořil sis sám v sobě prostor. A nejsi ovládán nikým. Mizí potřeba důkazů přijetí, očekávání proudění lásky od druhých. Jsi sám sebou přijat.

Jsi v proudu bezpodmínečné tvorby vesmíru.

Změna

je možná vždy. Protože ten, kdo žije život, jsi ty, kdo ho tvořil a tvoří svým myšlením, jsi ty. Kdo cítí, že mu něco chybí, jsi ty. Neuvíznout v bezmocnosti znamená tvořit právě to, co chceš. Co tě naplňuje. Pak nemáš potřebu boje s druhými o "kus" energie, dáváš si sobě sám.

Prostor pro změnu

Nedá se to vymyslet, ale dá se to najít. V tobě. Dopodrobna připraveným plánem k tomu nedojdeš. Nalaďováním se na rozdílné možnosti, na nekonečno v celém vesmíru a stejné nekonečno v tobě, ano.

Mozkové hemisféry

začnou více spolupracovat. Zesíleným propojením komunikace buněk obou částí mozku. Technické levé a moudré, intuitivní pravé.

Mozek tak kromě našich smyslů rozvine další doposud skryté způsoby přijímání informací.

Jednota

Tím vším jsi víc spojen sám se sebou, tedy jsi víc sám sebou, a přesto spojen se všemi.

Pokud jsi jako bytost v jednotě, nemůžeš nikomu ublížit.

Čím víc v jednotě, tím víc v pravdě a čistotě. A naopak.

Léčivé energie, léčitelé, tvá nová tvořivost:

je to, co ti odebírá omezení, kterými se bráníš,

je to, co tě zpětně napojuje na tebe samého,

je to, co ti otvírá tvůj prostor k uzdravení a lásce. Lásce bez viny a bez podmínek, které sis vytvořil sám,

či sis je dobrovolně přijal jako za své od někoho jiného,

je to, co ti pomáhá zvýšit vibrace tvého těla,

je to, co tě upozorňuje na myšlenkové a emocionální návyky, kterými si ubližuješ,

je to, co ti otvírá oči a ty vidíš, cos neviděl,

je to, co tě přivede k vědomé cestě.

Tou je právo mít se jednoduše řečeno dobře.


My sami jsme zdrojem našich současných i budoucích prožitků
a existuje nespočet řešení, způsobů uzdravení a změn, hypotetických možností.

Co mohu nabídnout

Vstupem do vašeho vnitřního světa a jeho odkrytím si sami na základě tohoto procítění změníte vědomé vnímání a jednání, v daný okamžik.

Uzdravujete se.

Díky takto nabytému prožití ve vás zůstane uchován pocit, nový návyk, který změní nebo započne změnu fungování vašich doposud zažitých mechanismů.

Můžete být léčeni i bez pojmenování příčiny. Pak je do budoucna dobré, abyste nepochybovali, že vymazáním vzpomínek /z vašeho života, z buněčné paměti předané vašimi rodiči, ze všech forem minulých životů/ se můžete uzdravit a neměli touhu zkusit se vracet zpět.

Mohu vám nabídnout pohled na vaše myšlenky a myšlenky z vašeho okolí, kterých si nejste vědomi, aniž bych začala v léčení.

Odpovědět na položené otázky, aniž byste chtěli něco řešit, léčit, změnit.

Podívat se, co vám způsobilo současnou situaci.

Jakým naladěním jste si přitahovali a přitahujete do své blízkosti, jako součást svého života , náhodné známé lidi, blízké, přátele, situace.

Podle vašich záměrů a dosavadního myšlení se otvírají rozdílné cesty. Vy měníte. Já vidím, kam vás vaše životem nabytá přesvědčení mohou dál zavést.

Bez svolení nevhodnou cestu neruším. Ať popisuji nahlas, co vidím, nebo si obraz ponechám pro sebe, vždy se vše splnilo. To, co je označováno jako hezké i to, co by si člověk možná býval nepřál. Proto pokaždé, když cítím, že by to nemusel být ten nejpříjemnější způsob dalšího žití na Zemi, upozorním a nabídnu pomoc něco změnit právě teď. Nepřemlouvám druhé, aby změnili svá rozhodnutí. Uvědomují si pak, že není špatné si některá traumata ušetřit, nebo jsou rádi, že odmítli a tím vším si prošli, protože chtěli v reálu sami zažít a pochopit, že takhle už vážně nikdy.

Určitými zkušenostmi nemusíte projít, pochopíte-li.

Všechno na světě děláte pro sebe. Vždy máte "svůj" důvod, proč určitou věc děláte a proč "to" vůbec děláte.