KVANTOVÁ
ENERGIE - Kvantová terapie, Uzdravování pravdou

Kvantová terapie, kvantová energie - Simona Štichová

Nalaďuji

se na zdravotní potíže, problémové situace, přání, životní touhy, potřeby, ztracené věci. Na pocity a myšlenky člověka.

Promítají se mi obrazy a slova, které jsou odpovědí a zároveň probíhajícím procesem sebeuzdravování. Dochází k zesílení propojení se se sebou, s uzdravujícími energiemi, s tvořivými energiemi, které v sobě všichni máme.

Vnímám

přítomnost, minulost, někdy i budoucnost, spojitou s daným tématem. Vidím, jak člověk svými myšlenkami i konáním může během okamžitých uvědomění změnit své další kroky v blízké i vzdálenější budoucnosti. Popisuji nahlas, co vidím a cítím. Vidím konkrétní skutečné situace či symbolická zobrazení. Každý člověk má nespočet možností. Všechna vychází z jeho minulých i současných rozhodnutí. Pokud vidím, jaká další rozhodnutí, pocity, myšlenky nevedou k uzdravení, vytouženému cíli, upozorním na to. Ale není v mé moci měnit bez souhlasu.

Vhledy a léčení pomocí Kvantové terapie

poskytuji více jak 9 let.

A užívám si jich hojně pro sebe a v rámci jednoty i tam, kde jsem. Inspiruji se stále dalšími novými možnostmi.

A jako všichni lidé si užívám zrcadlení ve vnějším světě. Jako třeba před několika lety neustálé poruchy nebo úplné zničení nejrůznějších elektrických přístrojů v naší domácnosti, nebo v současné době naopak výjimečné zážitky při společném zpívání, což vnímají učinkující i diváci. Zatím jen občasně přijde jakýsi spoušťěcí signál, ale když přijde, stojí to za to.

 

Léčit kvantovou terapií

umí i děti. Čím více si člověk dovolí otevřít se, bez pocitu viny, studu, tím rychleji se mu spouští a rozvíjí tyto schopnosti, které má každý.

Tím, že si mé děti samy prožily proces léčení a také jeho pozitivní dopady, jako správné "opičky" si zapamatovaly všemi smysly a pocity novou zkušenost, poznání, objevily zákonitosti. Když mě chvíli bolel zub, ptalo se jedno z dětí - Vpravo dole? a pak druhé - Ta poslední stolička?- . To byla trefa.

Léčily také mou kamarádku v době po chirurgickém zákroku s bolavými následky. Poprosila jsem je, protože jsem se věnovala naplno něčemu jinému. Ptaly se: -A jak se dovíme, jestli jsme jí vůbec pomohly?- Odpoledne odepsala: -Máš báječné kluky, je po bolesti.-

Soucítí i se svými spolužáky. Nebrala jsem vůbec vážně, když jsem poslouchala synovo vyprávění, jak se sám od sebe rozhodl pomoci spolužákovi, který se propadal k horším a horším známkám, ani úkoly nedělal. Popisoval mi, jak kamaráda odblokovává, motivuje a léčí kvantovkou. Vzpomněla jsem si na vše až na třídní schůzce, která začínala pochvalou právě tomuto spolužákovi, který se zlepšil a začal si dokonce dělat DÚ.

Jeden z mých synů byl šikanován. Pomohla jsem. Z nepřátel se stali buď kamarádi, nebo pro syna bezproblémoví spolužáci.

Využívala jsem těchto možností i v zaměstnání při práci s dětmi. Otevřeně jsem o své pomoci mluvila. Setkala jsem se s velkým pochopením rodičů, ale také velkým nepochopením vedení.

Není mým zájmem takto vstupovat do životů lidí, kteří to nechtějí. Vím, že každý jsme tu sám za sebe. Všichni máme svou vlastní zodpovědnost a své vlastní představy o životě. Je to tak. Každý máme svobodu rozhodování, myšlení a cítění.

Tak proč toho nevyužít.

:)

I ztracené věci můžeme umět nacházet

Dostala jsem po telefonu otázku, jestli nevím, co se mohlo stát ztracené kočce. Dívám se a objevuje se mi tmavá místnost, jako kůlna, nebo chodba a není lidmi tak často přes den používaná. Jiný člověk kočku vidí zakousnutou velkým psem. Vhled se mi tak ztrácí a nevím. Druhý den se našla. Byla zavřená v kůlně na cizí zahradě.

Ve školní družině došlo ke ztrátě čipů na oběd. Čipy byly podepsané, zdálo by se, že by se tak měly snadno najít. Ale nestalo se tak. Mluvilo se tedy o pravděpodobné ztrátě při přinesení domů a po neúspěšném hledáním v těchto místech bylo třeba čipy zaplatit. Viděla jsem jinou paní vychovatelku /suplující/, jinou místnost a nádobku, ve které byly čipy jiné třídy a mezi nimi ony ztracené. Neměla jsem důvěru hledajících, ale čipy tam skutečně byly.

Hledal se žák, na kterého čekala babička před školou. Vidím ho sedět, zdá se mi, že je v nějakém domě, v přízemí. Ve škole ale nalezen nebyl v žádném patře, nedá se na něj dovolat a zdá se nepravděpodobné, že by tak rychle už dorazil domů. Babička věří v poslední možnost: minuli se a on asi sedí na lavičce u zastávky, jak to někdy dělává. Opravuji rozumem nahlas své vnitřní vidění chlapce v domě a říkám, že ho "vidím" sedět, že to tedy určitě bude na té lavičce. Ale není tam. Ozývá se telefonem. Je doma. /Bydlí v přízemí./

Také u vás někdy vyhrají myšlenky, jež vás nutí o sobě pochybovat?

Uzdravování pravdou

Vhled do životních situací, které člověk řeší, mi / všem nám/ umožňuje otevřená mysl. Tedy pohled bez emocí.

Pravdou je, že emoce nám umožňují naplno prožívat život. Dovolují nám cítit. Ale neméně důležité je naciťovat se na sebe. Pokud máme setrvat ve své vlastní přirozenosti, je potřeba umět se odpoutat od pocitů spojených s druhými lidmi. Řídit se svým vnitřním vedením. To nám umožní zůstat ve své síle, ne v obavách a strachu. Pokud se dokážeme odpoutat od pohledů druhých, nepotlačíme se, nevzdáme se vlastní energie, ani nikoho nepotlačíme, nikomu energii neubereme. Pokud zůstaneme sami se sebou, ve spojení, máme stále kde energii čerpat. Pokud se to povede, zůstává pro nás stále otevřeno. Energeticky a všude tam a těm, kde nám a si to také dovolí. Otevíráme se sebeuzdravení. Příčiny obtíží mizí. Ubývá utrpení a zvětšuje se prostor pro nás samotné. Ze života mizí ohrožení. Je to naplňující a osvobozující.

Není potřeba pocitů viny, ale vlastního uvědomění, poznání pravdy. Pak víme, co měnit.

Energie kvantové terapie

Všem možným způsobům tvoření, léčení, uzdravování, sebeléčení, sebeuzdravování je společná práce s myšlenkami a energiemi. Správným využitím můžeme být o další krok spokojenější, sami sebou, zdravější, šťastnější, nalézat, co skutečně chceme nebo jestli to ještě chceme.

Pokud nejsme v daný okamžik zanešeni přemírou myšlenek, vědomých či nevědomých, naladí se naše mysl právě na ty informace, které jsou v tuto chvíli pro naše dobro nejvhodnější. (Nadbytečnými myšlenkami si můžeme tedy i překážet, i ublížit.) Toto naladění pojmenováváme jako vědomé prožívání a pozorování v nastalé přítomnosti. Být tady a teď.

Často jsme pak poté překvapeni originalitou zvládnutí dané situace.

Má cesta

Od svých 18 let jsem ve svém životě využila příležitost ozkoušet jógu (3roky), reiki (Mistr Reiki, Archangelik seichim reiki a Isis Seichim Reiki), Elenari heling system, kurs Silvovy metody, Chironovo čištění, kursy práce s kyvadlem /SRT/, kurzy automatické kresby /nepoužívám/, Bhagatovy esence, rodinné konstelace, kurzy muzikoterapie, kurs numerologie s astrologickým zaměřením, terapii RUŠ, kursy asociační terapie a kursy kvantové terapie.

Nejvíce mě v životě ovlivnilo setkání s lidmi, kteří tak, jak mluví a prezentují sami sebe, tak i skutečně žijí.

Kvantové energie

Ne všichni kvantoví fyzici jsou nadšení přenesením kvantových teorií /teorií kvantového pole/ a názvů pojmů /kvantování/ do oblasti nevědecké. A přesto si zde tyto teorie úspěšně žijí dál svým životem. Při fyzikální pokusech na konci minulého století se prokázalo, že i pouhé pozorování stačí, aby se pozorované změnilo: Pouhým pozorováním nepatrné částice se mě­ní její vlastnosti, a to jen tím, že na ni zaměříme svou pozornost, byť jen na malý okamžik. Pozorovatel tak má vliv na to, čemu věnuje pozornost, tím má velkou schopnost tvoření. Naše vědomí má tak vliv na malinkaté částečky vesmíru. Celý vesmír je tvořen z nepatrných částic. Jsme jeho součástí. Všichni jsme součástí společného kvantového pole, společných energií. A tak i my, lidé, si vytváříme vlastní energetická pole a zároveň jsme propojeni v jednotném celku.

Technika pracující s kvantovým polem maže a přepisuje naše programy, umožňuje vkládání programů nových. Vaše mysl se tak vyprazdňuje. Můžete zaměřit vědomě svoji pozornost na nové myšlenky. Práce v kvantovém poli je velmi rychlá a efektivní. Jsme naplno celým svým vědomím v odevzdání, bez omezení myšlenek, v napojení na nekonečno, absolutní nekonečno. Využíváte schopnosti mozku se sami přeprogramovat, uvolníte, vymažete své myšlenky.

Říká se, že mozek má určitou prodlevu a tak mu pár minut, hodin, trvá, než se vše, co jste se naučili, uloží do všech částí mozku. A že spánek je výrazný urychlovač tohoto procesu. Je to stav, kdy takové usazení informací a zážitků probíhá nerušeně, bez rušivého vlivu logické mysli a nových vjemů.

Představte si takový mikrospánek, malé bezvědomí bez rušivých intervencí vaší mysli, během něhož si dovolíte se "léčit".
Mysl se uvolní od vazeb s dosavadní realitou i od dosavadního způsobu poznávání a v okamžiku zaměření na "problém, přání..." dovolí proběhnout změně, uzdravování a spontánnímu návratu do harmonie.

Zaměření se tak děje ve stavu změněného vědomí. Mění se vaše vlastní kvantové pole.
Tvoříte si tak novou realitu.

Jóga

Sjednocení, rovnováha.
Meditační praktiky spojené s posilováním a ovládáním těla i mysli. Pochází z dávných let před naším letopočtem. Cílem je posílení a harmonizace mysli a těla, vede k sebepoznání, uvědomování si svých pocitů. Pracuje s naším dechem, učí pracovat s naší představivostí, s našimi energetickými místy na těle /s čakrami/, zklidňuje naši mysl, vyprazdňuje ji, zvyšuje schopnosti těla a spojováním s něčím, co nás přesahuje, přináší zážitky klidu mysli a spokojenosti.

Reiki

Předávání léčivé energie přikládáním rukou, léčení pomocí symbolů, v blízké přítomnosti i na dálku, léčení lidí, zvířat i situací. Aktivuje samoléčebnou schopnost člověka, rozšiřuje mimosmyslové vnímání. Člověku, který byl do těchto energií zasvěcen, bylo vyvoláno zvětšení objemu energie doživotním naladěním se na předané energie. Už jen tímto procesem dochází k uzdravování těla. Dříve tajná technika, dnes předávána dál a dál novými žáky, kteří se stávají dalšími mistry a případně mistry učiteli. Energii je možné fyzicky vnímat.

Ho´opono´pono

Stará havajská technika
k nalezení zdraví, hojnosti a míru. Metoda zahrnuje čištění sebe sama.
Vše, co zažíváme uvnitř nás samotných, si promítáme do našich životů. A to se dál, většinou bez uvědomění, podílí na formování naší budoucnosti. Jinými slovy - vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu. Za to, co se v našem životě děje, není potřeba se vinit. Za to, co se v našem životě děje, je potřeba převzít zodpovědnost.
Být si toho plně vědom.
Nulováním, vymazáváním programů, přesvědčení, myšlenek, očišťujeme podvědomí a otvíráme se prázdnotě mysli, nalaďujeme se na naši intuici. Nezjišťujeme příčinu. Pohledem do sebe léčíme i druhé. Problémem nejsou lidé a situace, ale myšlenky na ně.
Ho´opono´pono znamená i milovat sám sebe.
Nulového stavu nám pomáhají dosáhnout věty, které představují uvědomění zodpovědnosti za naše myšlenky( místo pocitů viny ), uvolnění mysli od nich, uvědomění záměru očištění, vyjádření vděčnosti:
Omlouvám se., Prosím, odpusť mi.,Děkuji ti. a Miluji tě.

Silvova metoda

Poválečný mezinárodní program, metoda, která opakováným vstupováním do alfa frekvencí rozvíjí naši intuici, spolupráci levé a pravé hemisféry. Rozvíjí tak samoléčebné schopnosti organismu, schopnost dosahování cílů a překonává omezení při řešení problémů, zefektivňuje schopnost učení se, odstraňuje nefunkční návyky, uložené v podvědomí a mění a uvádí do souladu prožitky vašich životů . Naučíte se mentální techniky, které se jejich opakováním stanou samozřejmou součástí běžného života. ( Nejrozšířenější je třeba doživotní "schopnost" kdykoliv bezproblémově zaparkovat na přeplněných parkovištích. Já jsem se svým mužem například prodlužovala nohy našemu dítěti. Od stehen ke kolenům a od kolen k chodidlům. Tuto nesouměrnost měl i v dokumentech. Do půl roku byly vidět změny a samozřejmě jsou vidět dodnes. ) Větším množstvím času stráveném v alfa frekvencích se vylaďují a rozšiřují možnosti vašeho mozku, celého organismu a všeho, co je součástí vaší bytosti.

Rodinné konstelace

Jsou založeny na vzájemném propojení našich životů s generacemi předků, společností, našich rodičů, prarodičů až k počátkům naší existence. Návratem zpět se rozpouští nahromaděné prožité disharmonie. Jejich odstranění se odráží v celé této linii. Metoda využívá schopnosti vstupovat do energetického pole druhého člověka a načítat jeho emoce, myšlenky, vzpomínky a události s ním spojené. Pracuje se ve skupině, účastníci vstupují do rolí léčeného a těch a toho, co daný problém nejvíce ovlivnilo. Dochází k zvědomění příčiny a jejímu odstranění. Účastníci, vstupující do rolí, se napojí na dávno prožívané emoce /prožitých událostí/, které ovlivnily další vývoj vztahů k sobě a ostatním a také zrod nemocí a problémů. Dochází k napravení obrazu v podvědomí a tím ke změnám naladění vědomí v současném dalším životě.